Sản phẩm kiểm soát covid-19

LabNova cung cấp môi trường vận chuyển, lấy mẫu(swab), Máy phân phối môi trường vận chuyển, Tủ thao tác PCR, Tủ An toàn sinh học cấp 2,…

Môi trường vận chuyển NovaMedia VTM

Môi trường vận chuyển NovaMedia VTM chuyên chở và bảo quản mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng cho xét nghiệm tìm vi rút bằng kỹ thuật PCR hoặc Real time PCR.

Tăm bông lấy mẫu và thu thập mẫu bệnh phẩm

Tăm bông lấy mẫu và thu thập mẫu bệnh phẩm NovaSwab chuyên dụng và tiệt trùng từng tăm bông

Bộ kit tách chiết RNA/DNA (Covid-19)

NovaPurity Viral RNA/DNA extraction Kit là bộ kít chiết tách RNA/DNA từ Virus(Covid-19), Vi khuẩn trong các mẫu máu, gạc, nước tiểu, môi trường vận chuyển VTM.

Đầu típ có lọc tiệt trùng

NovaTips với các loại như sau:

  • Đầu tip có lọc 10ul, hộp 96 cái
  • Đầu tip có lọc 20ul, hộp 96 cái
  • Đầu tip có lọc 100ul, hộp 96 cái
  • Đầu tip có lọc 200ul, hộp 96 cái
  • Đầu tip có lọc 1000ul, hộp 96 cái

Tủ thao tác PCR

Tủ thao tác PCR loại HUYPCR ECO UVC được thiết kế cho khử nhiễm DNA / RNA trong không gian làm việc trong phòng thí nghiệm. Để chuẩn bị các phản ứng PCR và nhiều phương pháp khác trong sinh học phân tử, một môi trường làm việc không có ô nhiễm là cần thiết.

Tủ An toàn sinh học cấp 2

Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2 HUYAir Bio2 là sản phẩm được thiết kế để bảo vệ an toàn cho người thao tác, vật mẫu và môi trường trong quá trình làm việc, nghiên cứu khoa học đời sống vả thử nghiệm.

Máy phân phối môi trường vận chuyển

Máy phân phối môi trường vận chuyển NovaPump là thiết bị bơm nhu động có độ chính xác cao để phân phối môi trường nuôi cấy, agar hay bất kỳ loại chất pha loãng nào cho thể tích từ 100 μL tới 100L

Canh thang tăng sinh chọn lọc NovaBroths

LabNova cung cấp canh thang tăng sinh chọn lọc NovaBroths BHI, TSB, SELENITE, GN, LIM,…

NovaBroths là canh thang tăng sinh chọn lọc được chuẩn bị sẵn sử dụng và dễ dàng lưu trữ ở nhiệt độ phòng.

Các loại canh thang tăng sinh chọn lọc NovaBroths:

  • NovaBroth BHI là canh thang tăng sinh vi khuẩn hiếu khí khó nuôi cấy, bao gồm Streptococcus spp. 3ml/ống, 50 Ống/hộp
  • NovaBroth TSB là canh thang tăng sinh không muối cho vi khuẩn hiếu khí 2ml/ống, 50 ống/hộp
  • NovaBroth SELENITE là canh thang tăng sinh Salmonella enterica spp. and Shigella sonnei. 2ml/ống, 50 ống/hộp
  • NovaBroth GN là canh thang tăng sinh cho Gram âm , đặc biệt cho Salmonella enterica spp. and Shigella spp. 4ml/ống, 50 ống/hộp
  • NovaBroth LIM là canh thang tăng sinh Group B Streptococcus. 2ml/ống, 50 ống/hộp

Ngoài ra chúng tôi còn sản xuất canh thang tăng sinh theo yêu cầu của quý khách hàng.

Bộ dụng cụ lấy mẫu, lưu trữ và vận chuyển mẫu

LabNova cung cấp bộ dụng cụ lấy mẫu, lưu trử và vận chuyển mẫu như Amies,…

Môi trường vận chuyển và lấy mẫu – NovaMedia Amies Liquid

NovaMedia Amies Liquip là môi trường vận chuyển và lấy mẫu bệnh phẩm lâm sàng chứa vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn kỵ khí và vi khuẩn khó nuôi cấy từ bệnh nhân đến phòng xét nghiệm vi khuẩn học khám