TracePure™ Kít tách chiết nucleic acid đa nền mẫu

TracePureKít tách chiết nucleic acid đa nền mẫu cho phép tách chiết vật liệu di truyền từ đa dạng nền mẫu khác nhau, bao gồm DNA bộ gen người & động vật, RNA tổng số, DNA virus, DNA bộ gene vi khuẩn.

Mã sản phẩm: TP0522

  • Quy trình nhanh chóng & tiện lợi
  • Hiệu quả & độ tinh sạch cao
  • Chất lượng ổn định
  • ISO 13485