TracePure™ Kít tinh sạch DNA từ gel – TP0322.250

Đóng gói 01 hộp, Đủ tinh sạch DNA từ gel, 250 mẫu