TracePure™ Kít tách chiết DNA tổng số từ máu – TP0122.100

Đóng gói 01 hộp, Đủ tách chiết DNA tổng số, 100 mẫu