TracePure™ Kít tách chiết DNA/RNA virus – TP0122.250

Đóng gói 01 hộp, Đủ tách chiết DNA/RNA virus, 250 mẫu