TracePure™ Kít tách chiết DNA/RNA virus – TP0122.100

Đóng gói 01 hộp, Đủ tách chiết DNA/RNA virus, 100 mẫu