TraceDetect™ Kit phát hiện định lượng HCV bằng qPCR

Liên hệ

Bộ kit phát hiện và định lượng HCV trong mẫu huyết thanh/huyết tương sử dụng kỹ thuật real-time PCR.