TraceDetect™ Kit phát hiện định lượng HBV bằng qPCR

Liên hệ

Bộ kit phát hiện và định lượng HBV trong mẫu huyết thanh/huyết tương sử dụng kỹ thuật real-time PCR.