TraceDetect™ Kít phát hiện virus Dịch Tả Lợn Châu Phi (ASFV) bằng qPCR

Phát hiện ASFV bằng phương pháp qPCR trên mẫu bệnh phẩm đã  được tách chiết DNA/RNA

Mã sản phẩm: TD0122

  • Đặc hiệu cho ASFV
  • Độ nhạy cao: LOD <10 copies.
  • Nhanh chóng: có kết quả < 2h
  • Loại mẫu đa dạng : máu EDTA, serum, nước bọt,…
  • ISO 13485