TraceDetect™ Kít phát hiện virus Dịch Tả Lợn Châu Phi (ASFV) bằng qPCR – TD0122.150

Đóng gói 01 hộp, 150 phản ứng