TraceChem™ Tris-HCl 1M, pH 8.8

Mã sản phẩm: TC0522

  • Vô trùng: đã lọc vô trùng 0,22 µm
  • Bảo quản: 15 – 25oC
  • HSD: 24 tháng
  • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Danh mục: