TraceChem™ TE 1X

  • Mã sản phẩm: TC0222
    • Vô trùng: đã lọc vô trùng 0,22 µm
    • Bảo quản: 15 – 25oC
    • HSD: 24 tháng
    • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Danh mục: