TraceChem™ TAE 50X

Mã sản phẩm: TC0122

  • Vô trùng: đã lọc vô trùng 0,22 µm
  • Bảo quản: 15 – 25oC
  • HSD: 24 tháng
  • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Danh mục: