TraceChem™ PBS 10X, pH 7.4

Mã sản phẩm: TC0422

    • Vô trùng: đã lọc vô trùng 0,22 µm
    • Bảo quản: 15 – 25oC
    • HSD: 24 tháng
    • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Danh mục: