TraceChem™ PBS 10X, pH 7.4 – TC0522.500

Đóng gói 01 chai, 500 mL