TraceChem™ Nước không chứa Nuclease

  • Mã sản phẩm: TC0922
    • Vô trùng: đã hấp khử trùng, đã lọc vô trùng 0,1 µm
    • Bảo quản: 15 – 25oC
    • HSD: 24 tháng
    • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường

 

Danh mục: