TraceChem™ hỗn hợp dNTP

Mã sản phẩm: TC0822

  • Vô trùng: đã lọc vô trùng 0,22 µm
  • Bảo quản: – 20oC
  • HSD: 24 tháng
  • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
Danh mục: