TraceChem™ hỗn hợp dNTP – TC0822.500

Đóng gói 01 ống (tube), 500 µL