TraceChem™ hỗn hợp dNTP – TC0822.001

Đóng gói 01 ống (tube), 1 mL