TraceBead™ Kít tách chiết DNA mẫu máu bằng hạt từ – TB0322.050-T

Đóng gói 01 hộp, Đủ tách chiết 50 mẫu cho dòng máy TANBead