TraceBead™ Kít tách chiết DNA bộ gen vi khuẩn bằng hạt từ – TB0222.050-K

Đóng gói 01 hộp, Đủ tách chiết 50 mẫu cho dòng máy Thermo Kingfisher DNA Extractor