TraceAmp™ PCR Master Mix (2X)

TraceAmp™ PCR Master Mix (2X) là hỗn hợp Master mix đã được tối ưu hóa các thành phần cho phản ứng PCR thông thường. Hỗn hợp phản ứng đã chứa đầy đủ các thành phần cần thiết và tối ưu cho PCR như dNTP, Mg 2+, Taq DNA Polymerase. Khách hàng chỉ cần bổ sung DNA/cDNA khuôn và primer đặc hiệu vào dung dịch phản ứng.

Danh mục: