TraceAmp™ Green PCR Master Mix (2X)

TraceAmp™ Green PCR Master Mix (2X) là hỗn hợp sẳn sàng sử dụng cho phản ứng PCR. Ngoài các thành phần chủ yếu cho phản ứng PCR như dNTP, Mg 2+, Taq DNA Polymerase, còn được bổ sung thêm loading dye, cho phép load trực tiếp sản phẩm PCR vào gel và quan sát sự di chuyển của chúng trên gel.

Danh mục: