TracePure™ Kít tách chiết DNA từ máu toàn phần

TracePure™ Kít tách chiết DNA từ máu toàn phần bằng cột silica cho phép tách chiết toàn bộ DNA (DNA bộ gene, DNA ty thể) từ mẫu máu toàn phần, dịch bạch huyết, buffy coat hoặc dịch cơ thể khác với chất lượng và độ tinh sạch cao

Mã sản phẩm: TP0422

  • Nhanh chóng: 30 phút, 24 mẫu
  • Tinh sạch: A260/280 = 1.8 – 2.2
  • Ổn định: trong 12 tháng  ( với điều kiện bảo quản Proteinase K/RNase A: 2 – 8oC )
  • Độ lặp lại cao

 

ĐA DẠNG MẪU MÁU

  • Máu chứa chất chống đông EDTA
  • Máu chứa chất chống đông citrate
  • Máu người, máu động vật
  • Dịch bạch huyết
  • Mẫu máu khô, mẫu máu pha loãng