TracePure™ Kít tách chiết DNA/RNA virus

TracePure™ Kít tách chiết DNA/RNA virus tinh sạch đồng thời DNA và RNA virus từ mẫu máu toàn phần, huyết thanh, huyết tương hoặc dịch cơ thể khác

Mã sản phẩm: TP0122

  • Nhanh chóng: 30 phút
  • Tinh sạch: A260/280 = 1.8 – 2.2
  • Ổn định: Cho kết quả ổn định trong 12 tháng (Nhiệt độ phòng. Proteinase K và Carrier RNA: -20°C). Cho độ lặp lại cao
  • ISO 13485