Túi Dập Mẫu Vi Sinh – NovaBag 400

  • Túi dập mẫu trong suốt
  • Chất liệu: Polyetylen (PE)
  • Chịu được: từ – 40 °C đến + 80 °C
  • Trong suốt và dễ sử dụng
  • Tiệt trùng bằng tia gamma
  • Bảo vệ mẫu trong quá trình đồng nhất
  • Có thể đóng lại bằng NovaClip hoặc hàn kính.