Tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu/ hầu họng – NovaSwab

Tăm bông lấy dịch tỵ hầu/hầu họng – NovaSwab được ứng dụng để thu thập các mẫu bệnh phẩm có chứa Virus (Covid-19), vi sinh vật gây bệnh tại điểm lấy mẫu hoặc cơ sở khám chữa bệnh.

Bảo quản

  • Tăm bông tiệt trùng được bảo quản ở nhiệt độ phòng (2-30°C)
  • Thời hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất