Môi Trường Vận Chuyển Vi Rút

Môi trường vận chuyển vi rút NovaMedia VTM chuyên chở và bảo quản mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng cho xét nghiệm tìm vi rút bằng kỹ thuật PCR hoặc Real time PCR.

  • Vô trùng: đã vô trùng lọc tại 0.2um
  • Loại: bất hoạt và không bất hoạt
  • Trạng thái: chất lỏng, màu hồng đến đỏ và trắng
  • Bảo quản: 2-25°C
  • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
  • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ phòng
  • Qui cách: 1,5ml/ống; 3ml/ống; 6ml/ống, 10ml/ống và 500ml/chai, 1000ml/chai
  • Đống gói: 50ống/hộp và 10hộp/thùng