Môi trường vận chuyển và lấy mẫu – NovaMedia Amies Liquid

NovaMedia Amies Liquip là môi trường vận chuyển và lấy mẫu bệnh phẩm lâm sàng chứa vi khuẩn hiếu khí, vi khuẩn kỵ khí và vi khuẩn khó nuôi cấy từ bệnh nhân đến phòng xét nghiệm vi khuẩn học khám

Quy cách đóng gói- Thông tin đặt hàng

  • Code :LB.AL.1.0
  • Quy Cách : 1ml/ống
  • Quy Cách : 50 ống/hộp