Môi trường vận chuyển NovaMedia VTM loại LB.VTM

Môi trường vận chuyển NovaMedia VTM loại LB.VTM chuyên chở và bảo quản mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng cho xét nghiệm tìm vi rút bằng kỹ thuật PCR hoặc Real time PCR.

  • Vô trùng: đã vô trùng
  • Trạng thái: chất lỏng, không màu
  • Bảo quản: 2-25°C
  • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
  • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ phòng
  • Qui cách: 1,5ml/ống; 3ml/ống; 6ml/ống và 10ml/ống