Môi trường vận chuyển bất hoạt NovaMedia VTM loại LB.VTM.IA

Môi trường vận chuyển bất hoạt NovaMedia VTM loại LB.VTM.IA chuyên chở và bảo quản mẫu bệnh phẩm đường hô hấp dùng cho xét nghiệm tìm vi rút bằng kỹ thuật PCR hoặc Real time PCR.

  • Vô trùng: đã vô trùng
  • Trạng thái: chất lỏng, không màu
  • Bảo quản: 2-25°C
  • Thời hạn sử dụng: 12 tháng
  • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ phòng
  • Qui cách: 1,5ml/ống; 3ml/ống; 6ml/ống và 10ml/ống