Máy pha loãng mẫu theo trọng lượng – NovaDilutor

Thông số kỹ thuật

  • Chất liệu thép không gỉ 304
  • Phạm vi trọng lượng: 0.1 đến 2500 g
  • Khối lượng tối đa: 3000 g
  • Độ chính xác cân: 0.1 g
  • Khối lượng tối thiểu để pha loãng: 1 g
  • Tỷ lệ pha loãng: 1/2 đến 1/9999
  • Độ phân giải mẫu: 0.1g
  • Độ phân giải pha loãng: 0.1g
  • Thời gian trung bình để thực hiện pha loãng một mẫu 1:10(25g mẫu): khoảng 10 giây
  • Độ chính xác(>5 g): 99%
  • Độ chính xác pha loãng: 99%
  • Khoảng hiệu chuẩn (2 điểm): 0 và 100-2000 g
  • Số lượng bơm: 2