Máy Dập Mẫu Vi Sinh – NovaBlender 400

NovaBlender 400 là máy dập mẫu vi sinh mạnh mẽ sử dụng trộn mẫu và đồng nhất vi sinh vật nhanh chống và tiện lợi với kết quả chính xác và hiệu quả trong việc chuẩn bị mẫu vi sinh vật.