Máu Cừu Khử Sợi Huyết

Máu cừu khử sợi huyết thường được sử dụng để bổ sung vào các môi trường thạch máu – môi trường dinh dưỡng để nuôi cấy các vi sinh vật khó tính và phân biệt vi khuẩn dựa trên đặc tính tan máu của chúng. Máu cừu khử sợi huyết được rút bằng kỹ thuật vô trùng. Fibrin được loại bỏ cơ học, không bổ sung chất chống đông máu hoặc các chất phụ gia khác.