Bộ dụng cụ tự lấy mẫu Covid-19 trên bề mặt môi trường và thực phẩm – NovaMedia VTM SURF Kit

NovaMedia VTM SUFT Kit là bộ dụng cụ tự lấy mẫu Covid-19 trên bề mặt môi trường và thực phẩm sau đó gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích bằng kỹ thuật PCR hoặc test kháng nguyên.

Bộ dụng cụ bao gồm:

  • 05 ống môi trường vận chuyển VTM
  • 05 tăm bông tiệt trùng
  • 01 tờ ghi thông tin mẫu
  • 01 chai đệm
  • 01 bao găng tay
  • 06 túi Ziper
  • 01 tờ hướng dẫn sử dụng