Bộ dụng cụ tự lấy mẫu Covid-19 tại nhà – NovaMedia VTM Kit

NovaMedia VTM Kit

NovaMedia VTM Kit là bộ dụng cụ tự lấy mẫu SARS CoV2 tại nhà, công ty, cơ quan,.. sau đó gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích bằng kỹ thuật Real time RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên. Việc tự lấy mẫu này nên có yêu cầu của Bác sĩ, trung tâm xét nghiệm hoặc của chính quyền.

Bộ dụng cụ NovaMedia VTM Kit, bao gồm các thành phần: (1) ống môi trường, (2) que tăm bông lấy mẫu dịch tỵ hầu, (3) que tăm bông lấy mẫu dịch hầu họng, (4) thanh đè lưỡi, (5) bao găng tay, (6) tờ ghi thông tin mẫu, (7) túi ziper và (8) hướng dẫn sử dụng.