Hướng dẫn tự lấy mẫu Covid-19 trên bề mặt môi trường, thực phẩm – NovaMedia VTM SURF Kit

A. Bộ dụng cụ tự lấy mẫu Covid-19 trên bề mặt môi trường và thực phẩm – NovaMedia VTM SURF Kit :

05 Ống môi trường NovaMedia VTM

◻ 05 Tăm bông tiệt trùng

◻ 01 Tờ ghi thông tin mẫu

◻ 01 Chai đệm

◻ 01 Bao găng tay

◻ 06 Túi ziper

◻ 01 Tờ hướng dẫn sử dụng


B1. Chuẩn bị

 • Lấy bộ dụng cụ NovaMedia VTM SUFT Kit và lấy tất cả các thành phần ra bao gồm ống môi trường, tăm bông, chai đệm, bao găng tay, Tờ ghi thông tin mẫu, túi ziper và hướng dẫn sử dụng.
 • Đọc hướng dẫn sử dụng thật cẩn thận trước khi tự lấy mẫu.
 • Rửa tay hoặc sát trùng tay trước khi/sau khi lấy mẫu.
 • Đeo găng tay trước khi lấy mẫu bề mặt.
 • Ghi thông tin lên ống môi trường và tờ giấy ghi thông tin mẫu thật chi tiết trước khi lấy mẫu.

B2. Lấy mẫu

 • Rửa tay và mang trang phục bảo hộ: đeo 2 lớp găng tay nitrile hoặc vinyl vô trùng, không bột và mặc quần áo bảo hộ.
 • Lấy tăm bông lấy mẫu ra khỏi túi vô trùng.
Xé bao bì sản phẩm
Lấy tăm bông ra khỏi bao bì
 • Làm ướt tăm bông với 2- 3 giọt dung dịch đệm.
 • Đặt đầu tăm bông và ấn nhẹ lên bề mặt cần lấy mẫu. Thực hiện động tác phết bề mặt cần lấy mẫu (10 x 10 cm2).
Làm ướt tăm bông với 2- 3 giọt dung dịch đệm
Bề mặt cần lấy mẫu (10×10 cm2)
 • Đặt đầu tăm bông vào ống chứa 3ml môi trường ống môi trường NovaMedia VTM.
 • Bẻ hoặc cắt cán tăm bông cho phù hợp với chiều dàì của ống và đóng chặt nắp lại.
Chuyển que tăm bông vào ống môi trường NovaMedia VTM
Cắt bỏ hoặc bẻ cán tăm bông
Đóng nắp và xiết chặt
Ghi các thông tin liên quan

B3. Đóng gói và vận chuyển mẫu đến nơi xét nghiệm

 • Kiểm tra các Ống môi trường VTM sau khi lấy mẫu đã vặn nắp thật kỹ để tránh rò rỉ môi trường ra ngoài và các thông tin ghi trên ông môi trường VTM đã thật đầy đủ chưa.
 • Kiểm tra thông tin trên phiếu ghi thông tin đã thật đầy đủ chưa.
 • Cho ống ôi trường VTM sau khi lấy vào 1 túi ziper và phiếu ghi thông tin mẫu vào 1 túi zipper sau đó đóng túi Ziper lại.
 • Hãy rửa tay và sát trùng tay.
 • Mang mẫu đến trung tâm xét nghiệm hoặc nơi chỉ định lấy mẫu và làm theo hướng dẫn vận chuyển mẫu sau khi lấy một cách an toàn và chính xác.

DOWNLOAD TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HDSD tự lấy mẫu Covid-19 trên bề mặt môi trường và thực phẩm

VIDEO HƯỚNG DẪN

Video hướng tự lấy mẫu Covid-19 trên bề mặt môi trường và thực phẩm