Hướng dẫn tự lấy dịch tỵ hầu cho xét nghiệm Covid-19

LabNova chuyên cung cấp các bộ dụng cụ phục vụ việc lấy mẫu dịch tỵ hầu và dịch hầu họng tại nhà để phục vụ cho việc gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích bằng kỹ thuật PCR hoặc test kháng nguyên.

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU DỊCH TỴ HẦU COVID-19

A. Bộ dụng cụ lấy mẫu:

◻ Tăm bông lấy mẫu tỵ hầu (que tỵ hầu)
◻ Ống môi trường NovaMedia VTM

B. Lấy mẫu

  1. Rửa tay và đeo găng tay
  2. Vệ sinh tay bằng cồn 70°C và lấy que tỵ hầu ra khỏi túi 
Xé bao bì sản phẩm
Lấy que tỵ hầu ra khỏi bao bì

3. Đầu nghiêng về phía sau một gốc 70 độ.

4. Đưa nhẹ nhàng tăm bông vào mũi, vừa đẩy vừa xoay giúp tăm bông đi dễ dàng vào sâu

5. Xoay tăm bông khoảng 5 -10 lần và giữ trong vòng 5 giây để đảm bảo dịch thấm tối đa.

Đưa nhẹ nhàng tăm bông vào mũi
Xoay tăm bông khoảng 5 -10 lần

C. Đóng gói

1. Chuyển que tăm bông vào ống chứa 3ml môi trường NovaMedia VTM để bảo quản

2. Cắt bỏ hoặc bỏ cán tăm bông cho phù hợp với độ dài của ống chứa môi trường

Chuyển que tăm bông vào ống môi trường NovaMedia VTM
Cắt bỏ hoặc bẻ cán tăm bông

3. Đóng nắp và xiết chặt. Ghi các thông tin liên quan đến mẫu bệnh phẩm trên nhãn dán có sẵn

Đóng nắp và xiết chặt
Ghi các thông tin liên quan

4. Rửa tay và sát trùng tay

5. Mang mẫu đến trung tâm xét nghiệm hoặc nơi chỉ định lấy mẫu và làm theo hướng dẫn vận chuyển mẫu sau khi lấy một cách an toàn và chính xác

DOWNLOAD TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HDSD Lấy mẫu dịch tỵ hầu Covid-19

VIDEO HƯỚNG DẪN

Video hướng dẫn lấy dịch tỵ hầu, dịch hầu họng cho xét nghiệm Covid-19