Hướng dẫn tự lấy dịch hầu họng cho xét nghiệm Covid-19

LabNova chuyên cung cấp các bộ dụng cụ phục vụ việc lấy mẫu dịch tỵ hầu và dịch hầu họng tại nhà để phục vụ cho việc gửi mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích bằng kỹ thuật PCR hoặc test kháng nguyên.

HƯỚNG DẪN LẤY MẪU DỊCH HẦU HỌNG COVID-19

A. Bộ dụng cụ lấy mẫu:

◻ Tăm bông lấy mẫu hầu họng (que hầu họng)

◻ Ống môi trường NovaMedia VTM

◻ Thanh đè lưỡi

B. LẤY MẪU

1. Rửa tay và đeo găng tay

2. Vệ sinh tay bằng cồn 70°C và lấy que hầu họng ra khỏi túi

Xé bao bì sản phẩm
Lấy que hầu họng ra khỏi bao bì

3. Hơi ngửa đầu về phía sau

4. Dùng dụng cụ đè nhẹ nhàng lưỡi để thấy a-mi-đan

5. Đưa tăm bông vào vùng hầu họng, miết và xoay tròn nhẹ 3 đến 4 lần tại khu vực 2 bên vùng a-mi-đan và thành sau họng để lấy được dịch

Đưa tăm bông vào vùng hầu họng
Miết và xoay tròn nhẹ 3 đến 4 lần

C. Đóng gói

1. Chuyển que tăm bông vào ống chứa 3ml môi trường NovaMedia VTM để bảo quản

2. Cắt bỏ hoặc bẻ cán tăm bông cho phù hợp với độ dài của ống chứa môi trường

Chuyển que tăm bông vào ống môi trường NovaMedia VTM
Cắt bỏ hoặc bẻ cán tăm bông

3. Đóng nắp và xiết chặt. Ghi các thông tin liên quan đến mẫu bệnh phẩm trên nhãn dán có sẵn

Đóng nắp và xiết chặt
Ghi các thông tin liên quan

4. Rửa tay và sát trùng tay

5. Mang mẫu đến trung tâm xét nghiệm hoặc nơi chỉ định lấy mẫu và làm theo hướng dẫn vận chuyển mẫu sau khi lấy một cách an toàn và chính xác

DOWNLOAD TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HDSD Lấy mẫu dịch hầu họng Covid-19

VIDEO HƯỚNG DẪN

Video hướng dẫn lấy dịch tỵ hầu, dịch hầu họng cho xét nghiệm Covid-19