Kiểm tra độ vô trùng NovaInject

LabNova cung cấp NovaInject Tryptic Soy Broth (TSB) and Fluid Thioglycollate để kiểm tra độ vô trùng của thuốc theo USP <71>

NovaInject Tryptic Soy Broth (TSB) and Fluid Thioglycollate để kiểm tra độ vô trùng của thuốc theo USP <71>

NovaInject cung cấp các dạng đóng gói sau:

 • NovaInject TSB, 100ml TSB, 6chai/hộp – NovaInject TSB.1
 • NovaInject TSB, 100ml TSB và 3 chai tiệt trùng 20ml(trống) – NovaInject TSB.2
 • NovaInject TSB, 20ml TSB, 20chai/hộp – NovaInject TSB.3
 • NovaInject F.THIO, 100ml Fluid Thioglycollate, 6 chai/hộp – NovaInject F.THIO.1
 • NovaInject F.THIO, 100ml Fluid Thioglycollate, và 3 chai tiệt trùng 20ml(trống) – NovaInject F.THIO.2
 • NovaInject F.THIO, 20ml Fluid Thioglycollate, 20 chai/hộp – NovaInject F.THIO.3

Serum và Môi trường nuôi cấy tế bào

LabNova cung cấp serum, môi trường nuôi cấy tế bào, Dung dịch muối, dung dịch kháng sinh như FBS, DMEM, MEM, DPBS, EBSS, HBSS, HEPES,…

NovaMedia là các môi trường nuôi cấy tế bào, dung dịch muối được sản xuất nghiêm ngặt theo ISO 13485 và tuân thủ theo SOP của GMP.

Đặc tính sản phẩm:

 • Vô trùng: Đã lọc vô trùng tại 0.1um
 • Trạng thái: Chất lỏng
 • Bảo quản: 2-8°C
 • Điều kiện vận chuyển: Nhiệt độ môi trường
 • Đóng gói: 500ml/chai.

Các sản phẩm như sau

 • DMEM High Glucose
 • MEM – Minimum Essential Medium
 • DPBS – Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline
 • EBSS – Earle’s Balanced Salts Solution
 • HBSS – Hanks’ Balanced Salts Solution
 • HEPES Buffer 1 M

Thiết bị chuẩn bị mẫu

LabNova cung cấp hàng loạt thiết bị chuẩn bị mẫu như bơm nhu động(phân phối môi trường, thuốc thử, hóa chất), Máy dập mẫu vi sinh, Máy pha loãng mẫu theo trọng lượng, Tủ cân mẫu bột, Tủ sạch, Tủ an toàn sinh học,…

Máy dập mẫu vi sinh

NovaBlender 400 là máy dập mẫu vi sinh mạnh mẽ sử dụng trộn mẫu và đồng nhất vi sinh vật nhanh chống và tiện lợi với kết quả chính xác và hiệu quả trong việc chuẩn bị mẫu vi sinh vật.

Máy pha loãng mẫu theo trọng lượng

NovaDilutor là Máy pha loãng mẫu theo trọng lượng với mẫu rắn, bột,…trước khi dập mẫu chiết xuất hoặc pha loãng vi sinh

Bơm nhu động

NovaPump – Máy phân phối môi trường vận chuyển NovaPump là thiết bị bơm nhu động có độ chính xác cao để phân phối môi trường nuôi cấy, agar hay bất kỳ loại chất pha loãng nào cho thể tích từ 100 μL tới 100 L

Tủ sạch/Cleanbench

Tủ sạch HUYAir là một loạt các sản phẩm hiệu quả cao được thiết kế để bảo vệ vật mẫu, thiết bị và các bộ phận  khác trong vùng làm việc từ dạng phân tử đến các ứng dụng nhạy cảm với sự nhiễm độc

Tủ An toàn sinh học cấp 2

Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A2 HUYAir Bio2 là sản phẩm được thiết kế để bảo vệ an toàn cho người thao tác, vật mẫu và môi trường trong quá trình làm việc, nghiên cứu khoa học đời sống vả thử nghiệm.

Tủ cân mẫu bột

Tủ cân mẫu bột HUYAir PWB là sản phẩm bảo vệ người sử dụng trong quá trình cân, đo, đổ, trộn và thực hiện tất các hoạt động có liên quan bởi các bụi, hạt và bột của các hợp chất độc hại và / hoặc hóa chất lỏng.